Även om det är lätt att charmas av en kull med hundvalpar när man besöker en uppfödare, kan det vara värt att fundera en gång till på varför man köper en hund. Gör man det för de där första månaderna av att ha en hundvalp, eller för att ha en trofast kompanjon under många år framöver? Om svaret är det senare, och man dessutom vill ge en hund en andra chans till att få ett lyckligt liv, borde det vara en självklarhet att man adopterar en hund istället för att köpa en ny valp.pet-1162072_960_720

När man ska adoptera en hund är det bästa sättet att vända sig till någon av de ideella föreningar som arbetar med att ta emot hemlösa eller utsatta hundar för att omplacera dem. När man går igenom en sådan kanal kan man vara säker på att hunden har genomgått de medicinska tester som behövs, liksom har testats för sitt beteende mot människor, barn och annat. Man kan också vara säker på att organisationen tar omplaceringen på allvar, och inte låter någon som inte är lämpad ta hand om en hund. För varje hund finns ofta en beskrivning av deras behov, kanske vad de har varit med om tidigare, om de passar med barn eller inte och vilken typ av hem som hunden skulle må bra i.

Ett exempel på ett adoptionscenter man kan vända sig till är Hundstallet, som drivs av den ideella föreningen Svenska Hundskyddsföreningen. Denna förening har en lång historia av att ta hand om hundar och ge dem nya hem, då den bildades redan 1908. Varje år lämnas mellan 200 och 400 hundar till Hundstallet, och varje år omplaceras runt 100 eller 200 hundar till nya, älskande hem.

Den finns många sätt man kan hjälpa Hundstallet och liknande ideella organisationer förutom att adoptera en hund. De är till exempel helt beroende av ekonomiska bidrag från privatpersoner, liksom donationer av hundmat, koppel och annat som behövs för den dagliga verksamheten. Man kan också bidra genom att hjälpa till att sprida ordet om dessa organisationer, och kampanja för att man ska adoptera. Det kan du till exempel göra genom att trycka upp reklampennor med Hundstallets eller en annan förenings namn på, och dela ut på plats eller på hundevenemang av olika slag. Hundarna kommer att tacka dig.